Multipassionerad entreprenör

Anna Kolmodin

 

Anna är erfaren socionom, chef och ledare, coach, implementationskonsult och en massa annat.

Anna driver företaget Anna Kolmodin AB, som främst ägnar sig åt olika konsultuppdrag, att anordna workshops och att bidra till att minska välfärdsbrottslighet inom vård och omsorg.

Expert på

kommunal hemtjänstverksamhet

Anna har jobbat inom alla delar i hemtjänsten och har en unik helhetssyn och detaljkunskap.

Hon har varit undersköterska, biståndshandläggare, hemtjänstchef, chef för planerare inom hemtjänsten, kvalitetsutvecklare, workshopledare, handledare, chefscoach, myndighetschef och implementationskonsult för schema och bemanning.

Detta ger henne en erfarenhet och kunskap som har en unik kombination av omvårdnadserfarenheter, myndighetsutövning, ledarskap, coaching, handledning och systemimplementation och konfiguration, samt såklart schemaläggning och bemanning inklusive vikarieanskaffning.

Värdegrund

1

Rättssäkerhet

Alla ska få en korrekt bedömning, ett beslut som överensstämmer med personens behov och som utförs på ett sätt som använder våra skattepengar till det de är tänkta till.

2

Välfärdsbrottslighet

Våra skattepengar ska användas på ett korrekt sätt och det är viktigt att ha ett systematiskt arbetssätt för att utreda, upptäcka och framför allt förebygga välfärdsbrottslighet inom hemtjänsten.

3

Ständiga förbättringar

Ingen verksamhet kan stå still, utan måste ständigt utvecklas och förbättras för att kunna möta de ökande behoven inom äldreomsorgen.

Vill du samarbeta?

Är du intresserad av ett samarbete?

Kontakta Anna för att påbörja en dialog om vad hon kan hjälpa er med. Behöver ni en interimschef, en utredare av välfärdsbrottslighet, en handledare eller chefscoach eller kanske en kvalitetsutvecklare. Hör av er! Anna har erfarenhet av allt detta.