Hemtjänstexpert

Anna Kolmodin

Konsultinsatser hemtjänst

Jag vill att skattepengarna ska gå till dem som behöver de insatser som de har rätt till!

Jag har en lång erfarenhet av vård och omsorg, framför allt hemtjänst, men även särskilt boende, korttidsboende, LSS och socialpsykiatri. Jag har jobbat både på myndighetssidan som biståndshandläggare och myndighetschef för SoL och LSS, men också på verkställighetssidan som hemtjänstchef. Jag har också arbetat kortare perioder på särskilt boende och på korttidsboende. I botten är jag är socionom, certifierad coach, utbildad handledare och har gått ett antal olika ledarskaps- och utvecklingsprogram, läs mer under mitt CV om specifika utbildningar och arbetslivserfarenheter.

Dessutom har jag i ett par år arbetat som implementationskonsult på TimeCare, och där jobbat i projektform med införandet av system för schemaläggning och bemanning, men har även tagit del i projekt som handlar om heltid som norm och bemanningsstrategier.

Sedan 1029 har jag drivit företag på deltid, med inriktning på coaching och ledarutveckling i grupp, där jag anpassat coachingen och ledarutvecklingen utifrån de individer och grupper jag har jobbat med. I vissa grupper har jag jobbat med utgångspunkt i DISC-analyser. Sedan hösten 2021 driver jag mitt företag på heltid och har haft uppdrag som innefattat utredning om välfärdsbrottslighet i hemtjänsten, projektledning av implementering av nya tjänster och leverantörer inom hemtjänsten och kvalitetsutveckling inom vård och omsorg, samtidigt som jag har coachat privatpersoner framåt i deras utvecklingsresor.

Det jag brinner för är rättssäkerhet för medborgarna och att hitta och försvåra välfärdsbrottslighet, för att våra skattepengar går till dem som verkligen behöver dem. Inom området välfärdsbrott kan jag hålla halvdagsseminarier, och jag kan även utbilda dem i kommunen som har som uppdrag att hitta brott och oegentligheter inom vård- och omsorg. Företaget har även ett dokumentpaket som ingår i utbildningen eller säljs separat, med checklistor, utredningsmallar och enkla rapportmallar, som kan anpassas till er egen grafiska profil.

Med min breda erfarenhet från vård och omsorg, och då i första hand hemtjänst, kan jag åta mig uppdrag med varierande fokus inom detta område. Jag är flexibel, lösningsfokuserad, positiv och innovativ. Ta kontakt direkt! 🙂