Hemtjänstexpert

Anna Kolmodin

Utveckling av grupper

Jag har jobbat med grupper på lite olika sätt. Dels har jag haft enstaka utvecklingsdagar, där man lägger in olika övningar beroende på var gruppen befinner sig och vad den behöver. Jag har också haft utvecklingsprogram med flera tillfällen, där alla i gruppen har fått göra DISC-analyser och vi i uppstarten av processen har haft gruppens DISC-analys som utgångspunkt. Mycket uppskattat! Även om man kan diskutera DISC-analyserna, så är det väldigt värdefullt att ha något att ta avstamp i när man ska börja jobba. Jag har också kört dessa processer i kombination med individuell coaching för deltagarna.

Att jobba med gruppen leder till en effektivare grupp, det blir tydligare vilka gruppmedlemmarnas styrkor och svagheter och hur man kan hjälpas åt på ett mer effektivt sätt. Man får också en starkare team-känsla, vilket underlättar samarbetet i gruppen. Jag har lång erfarenhet av att jobba med grupper på olika sätt, både som ledare och chef, men också som coach.

Ovanstående utvecklingsdagar/program anpassar jag utifrån det ni vill ha och behöver. Hör av er så diskuterar vi upplägg! anna@kolmodins.se eller 08 – 600 22 27.

Jag har också ett program som handlar om stresshantering med ACT, Acceptance Commitment Theraphy, som grund, ”No stress”. Där ligger fokus mycket på närvaro i nuet, dina värderingar och att leva det liv du verkligen vill leva för att skapa hållbarhet och välmående. Dessa kurser hålls via Zoom, sju gånger, varannan vecka, med två timmar per gång. Minst 5 och max 12 deltagare per grupp. Dessa kurser kostar 7 500 kr per deltagare. Anmäl dig och din grupp här! Betalas med faktura med betalningstid 30 dagar.

Eller hör av dig om du vill veta mer: anna@kolmodins.se eller 08 – 600 22 27.

Bra kurs som ger insikter!

Många viktiga ögonöppnare och ett tolerant och varmt klimat utan press och prestationskrav

En härlig och tankeväckande kurs som ger dig olika slags redskap för att bättre kunna hantera stress, jobbiga känslor/tankar, rädslor och olika val i livet. Hjälper dig att synliggöra din livsriktning och och hur du kan vara mer här och nu. Anna går igenom delarna väldigt lugnt och förtroendeingivande – och med glädje och värme!

Digitala kursdeltagare som gått ”No stress”